KUNDAVTAL

Personlarm Tjänst Standard

Larmsändare Transfer Security Elexa 300 inklusive laddare. Ett Serviceavtal som löper i 36 månader. Drulleförsäkring ingår inte avtalet. Kunden har ångerrätt efter 14 dagar efter att signerat dokumentet. Anslutning till auktoriserad och certifierad larmcentral (larmmottagning och larmförmedling).

SIM-kort och GSM-abonnemang (Telia). Larmet är försäkrat, om larmet går tekniskt sönder. Kunden skriver en rapport på websidan, http://www.transfersec.com . När larmet har skickats in & kunden har fått en bekräftelse, kommer ett nytt larm skickas ut med samtliga inställningar som innan. Kunden har rätt att byta in ett larm per avtal. Transfer Security erbjuder koppling till valfria larmcentraler. Om kunden vill koppla till en annan central än vad TS erbjuder i tjänsten, så får kunden lösa betalningen för denna uppkoppling. TS debiterar samma pris. Vid förfrågan av omkoppling, senare tillfälle, kommer det att debiteras därefter.

Avser telefonnummer som är kopplat till det larmet, information kommer att ges när larmet skickas ut. Särskild märkning: SIM-kortet (abonnemanget) får ej användas i annan utrustning än den är avsedd för. Om det framkommer att person i fråga bryter detta, kommer en faktura med det totala beloppet som är använt för skickas till slut kund. Produkten är CE- Märkt.

Avtalet löper i 36 månader från ovan startdatum med en ömsesidig uppsägningstid om tre (3) månader före avtalstidens utgång. Därefter gäller (3) tre månaders löpande avtal med (3) månaders uppsägningstid. När avtalstiden upphör så kommer kunden bli tillfrågade förläggning.

Fakturering: Sker i Abonnemangsform av 199 kr per månad under 36 månader. Debiteringen kommer att upphöra när kunden har skickat tillbaka larmet. Larmet ska skickas tillbaka med Sim kortet i, samt med tillbehör. Om kunden behåller larmet efter 36 månader, och inte har sagt upp avtalet, kommer debiteringen att fortsätta, med en uppsägning på 3 månader. Efter sista inbetalning så kommer avtalet avslutas.
Om kunden önskar säga upp avtalet inom 36 månader kan kunden använda sig utav exitplanen, varvid kunden blir fakturerad en avgift på 995 kr och avtalet avslutas när larmet skickats tillbaka.

Samtliga priser är inklusive lagstadgad mervärdesskatt i prisnivå 2020. 

kontakt

Scroll to Top